Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Sosnowiec WAG.271..02.756.2021 2021-12-03 09:56 2021-12-10 10:00
2. Dostawa prasy służbowej do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. WAG.271.02.683.2021 2021-11-29 15:43 2021-12-03 10:00
3. Dostawa kwiatów dla Urzędu Miejskiego w Sosnowcu WAG.271.02.755.2021 2021-11-29 16:58 2021-12-03 10:00
4. „WYKONANIE ROBÓT NAPRAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z ZALECENIAMI Z PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA” WGK.271.02.680.2021 2021-11-18 12:12 2021-11-25 15:00
5. Świadczenie usługi obejmującej wykonanie budek lęgowych dla ptaków wraz z dostawą do zamawiającego, w ramach realizacji decyzji uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. WGK.271.02.747.2021 2021-11-10 14:17 2021-11-24 12:00
6. Dostawa 88 sztuk lampek biurkowych LED w ramach projektu EFS Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca RPSL.08.03.02-24-0505/19 WPS.271.02.749.2021 2021-11-10 10:28 2021-11-18 09:00
7. Dostawa i montaż rolet okiennych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka.” WIM.271.02.705.2021 2021-11-10 12:47 2021-11-17 12:00
8. Wykonanie izolacji fundamentów budynku szkolnego oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadnia pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30.” Z 121/199 2021-11-10 07:31 2021-11-17 09:00
9. Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu WIM.271.02.713.2021 2021-11-04 09:49 2021-11-11 10:00
10. Badanie sprawozdania finansowego gminy Sosnowiec za rok 2021 oraz rok 2022 WFN.271.02.663.2021 2021-11-02 11:53 2021-11-08 10:00
11. Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej oraz Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Sosnowca. WOI.271.02.658.2021 2021-10-29 10:33 2021-11-05 11:00
12. Wykonanie usługi warsztatów szycia na maszynie dla uczestników projektu (dalej: UP) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 WPS.271.02.603.2021 2021-10-25 16:42 2021-11-02 09:00
13. Wykonanie izolacji fundamentów budynku szkolnego oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadnia pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30.” Z 120/199 2021-10-21 11:31 2021-11-02 09:00
14. „Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie pokrycia dachu segmentów A3, P1, P4 Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.” WIM.271.02.699.2021 2021-10-22 07:52 2021-10-29 10:00
15. Zakup kontenerów na odpady niebezpieczne DIN 30720 WZK.271.02.691.2021 2021-10-20 14:51 2021-10-27 15:30
16. Konserwacja potoków i rowów na terenie masta Sosnowca WGK.271.02.373.2021 2021-10-15 11:08 2021-10-22 11:00
17. Roczna aktualizacja licencji i gwarancji do posiadanego firewall UTM Stormshield SN 910 dla Urzędu Miejskiego w Sosnowcu WOI.271.02.25.2021-Firewal 2021-10-19 10:44 2021-10-22 10:00
18. „Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie pokrycia dachu segmentów A3, P1, P4 Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.” WIM.271.02.644.2021 2021-10-08 11:17 2021-10-15 10:00
19. Dzierżawa ciemnych włókien w relacji Punkt Dostępowy MSST – Izba Wytrzeźwień, ul. Piotrkowska 23 WOI.271.02.622.2021 2021-10-07 11:34 2021-10-14 12:00
20. Długoterminowy wynajem na okres 36 miesięcy jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, nieuszkodzonego, nienaprawianego,wolnego od wad fabrycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. WAG.271.02.328.2021 2021-10-04 17:02 2021-10-12 09:30
21. Dostawa materiałów na warsztaty szycia na maszynie w ramach projektu Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja RPSL.09.01.05-24-0015/20. WPS.271.02.604.2021 2021-09-29 14:31 2021-10-06 15:00
22. Dostawa 4 sztuk maszyn do szycia w ramach projektu Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja RPSL.09.01.05-24-0015/20. WPS.271.02.602.2021 2021-09-29 14:54 2021-10-06 15:00
23. „Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadnia pn.: Adaptacja części pomieszczeń w budynku szkolnym nr 2 przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 30.” Z 119/199 2021-09-28 12:37 2021-10-04 08:00
24. „Prace remontowe w Szkole Podstawowa nr 23 ul. W. Jagiełły 3, 41-219 Sosnowiec” Z 118/199 2021-09-23 07:58 2021-09-27 08:00
25. Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych, znajdujących się na terenie MZUK w Sosnowcu przy ul. Plonów 22i WEG.271.02.559.2021 2021-09-06 08:55 2021-09-22 11:30
26. Dostawa i montaż rolet do skrzydeł okiennych w ilości 354 szt. o wymiarach 1,5 m x 0,58 mw oknach budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Mościckiego 14 w Sosnowcu WAG.271.02.576.2021 2021-09-14 10:10 2021-09-22 09:30
27. „Wykonanie podstawowego (rocznego) przeglądu okresowego dróg i ulic pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca” WDR.271.02.416.2021 2021-09-13 15:33 2021-09-20 14:00
28. „Wykonanie ekspertyz dla 3 obiektów mostowych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca” WDR.271.02.275.2021 2021-09-13 15:17 2021-09-20 13:00
29. Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) obiektów mostowych, budowlanych i przepustów pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca WDR.271.02.306.2021 2021-09-13 14:59 2021-09-20 12:00
30. Długoterminowy wynajem na okres 36 miesięcy jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, nieuszkodzonego, nienaprawianego,wolnego od wad fabrycznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. WAG.271.02.328.2021 2021-09-09 11:39 2021-09-17 09:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne