Postępowania

Nazwa postępowania Data publikacji postępowania Termin składania ofert Status
1. Dostawa chemii gospodarczej, worków foliowych oraz papierowych środków czystości celem utrzymania czystości i higieny w budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 2019-02-14 13:35 2019-02-22 10:00
2. Opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na ul. Wawel w Sosnowcu.” 2019-02-01 14:41 2019-02-08 15:30
3. przygotowanie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 2018-12-13 07:52 2018-12-19 15:00
4. Świadczenie usług na kowojowanie pieniędzy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 2018-12-06 10:45 2018-12-19 10:00
5. Dostawa prasy służbowej do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 2018-12-05 12:51 2018-12-13 10:00
6. Przedmiot zamówienia obejmujący dostawę kompozycji kwiatowych na potrzeby gminy Sosnowiec na przestrzeni 2019 roku. 2018-12-03 16:06 2018-12-12 14:00
7. Przedmiot zamówienia obejmujący dostawę artykułów spożywczych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Sosnowiec na przestrzeni 2019 roku. 2018-12-03 16:19 2018-12-12 12:00
8. Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 2018-11-30 13:08 2018-12-10 13:00
9. Zakładanie ewidencji wojskowej 2018-11-30 15:05 2018-12-07 13:00
10. Naprawa Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teletechnicznej w ciągu ul. Braci Mieroszewskich 2018-11-23 10:57 2018-11-29 11:00
11. Dostawa i montaż altan śmietnikowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca - ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja”. 2018-11-21 14:44 2018-11-28 12:00
12. Wykonanie analiz dla projektu Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II 2018-11-21 15:23 2018-11-23 11:00
13. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla 2 zadań inwestycyjnych: ul. Zuzanny i Grota Roweckiego. 2018-11-07 14:39 2018-11-16 10:00
14. Montaż i podłączenie świetlnych elementów dekoracyjnych na terenie miasta Sosnowca 2018-11-07 10:39 2018-11-14 11:00
15. Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń klimatyzacyjno - wentylacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 2018-10-26 12:53 2018-11-05 13:00
16. Zakup materiałów szkoleniowych wraz z ich dostawą w ramach projektu pn.: „Obywatel IT - Sieć bez tajemnic” 2018-10-25 14:11 2018-11-02 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne