Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie Raportu z realizacji w latach 2018-2019 "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca" 2020-07-06 17:38 2020-07-13 12:00
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III" 2020-06-24 14:27 2020-07-06 09:00
3. Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego w ramach zadania „Remont korytarza i toalet w Miejskim Klubie Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego” 2020-06-10 10:42 2020-06-23 10:00
4. „Remont toalety nr 122 przy stołówce w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ul. Jagiellońskiej 13 w Sosnowcu.” 2020-06-16 09:35 2020-06-22 10:00
5. „Remont korytarz m.in. usunięcie boazerii i malowanie i tynkowanie ścian - Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Władysława Jagiełły 3, 41-219 Sosnowiec” 2020-06-16 09:23 2020-06-22 09:00
6. Remont parkietu na Sali gimnastycznej w VI LO, ul. Zamenhoffa 15 w Sosnowcu 2020-06-10 11:40 2020-06-17 11:00
7. Remont parkietu na Sali gimnastycznej w VI LO, ul. Zamenhoffa 15 w Sosnowcu 2020-06-02 13:18 2020-06-08 11:00
8. „Remont klatek schodowych - Zespół Szkół nr 2 w Sosnowcu (Szkoła Podstawowa nr 42, Przedszkole Miejskie nr 51) ul. B. Prusa 253a, 41-219 Sosnowiec” 2020-06-03 09:19 2020-06-08 11:00
9. „Remont kuchni wraz z wentylacją w Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Urbanowicz w Sosnowcu” 2020-06-02 12:44 2020-06-08 10:30
10. „Remont toalety nr 122 przy stołówce w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ul. Jagiellońskiej 13 w Sosnowcu.” 2020-06-02 11:50 2020-06-08 10:00
11. Dostawa odziezy roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:robotnika gospodarczego, konserwatora,sprzątaczki, gońca,magazyniera, kierowcy, introligatora, operatora urządzeń powielających, woźnego 2020-05-29 10:53 2020-06-08 10:00
12. "Wymiana drabiny na dach. Wykonanie konstrukcji zabezpieczającej przy balustradzie wewnętrznej na piętrze. Usuniecie nieszczelności wpustów rynnowych do rur spustowych oraz naprawa obróbek blacharskich muru ogniowego (elewacje boczne) - 2020-06-02 08:17 2020-06-08 09:00
13. „Remont korytarz m.in. usunięcie boazerii i malowanie i tynkowanie ścian - Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Władysława Jagiełły 3, 41-219 Sosnowiec” 2020-06-01 17:54 2020-06-08 08:30
14. zapytanie sondażowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu” 2020-05-27 14:15 2020-06-03 14:00
15. „Remont pomieszczenia jadalni polegający m.in. na wymianie wykładziny z PCV, malowaniu – Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 14, 41-203 Sosnowiec” 2020-05-26 09:42 2020-06-01 10:00
16. „Wymiana balustrady na schodach wewnętrznych - Przedszkole Miejskie Nr 12 w Sosnowcu, ul. Mościckiego 26a” 2020-05-25 11:49 2020-06-01 09:00
17. „Remont kuchni wraz z wentylacją w Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Urbanowicz w Sosnowcu” 2020-05-22 11:42 2020-05-29 12:00
18. „Remont kominów, przedłużenie przewodu spalinowego i wentylacyjnego nad dachem – Przedszkole Miejskie Nr 25 ul. Pusta 9a, 41-205 Sosnowiec.” 2020-05-21 14:17 2020-05-29 11:00
19. „Remont odwodnienia dachu, uszczelnienie rynien części frontowej i nad aulą – SP 18 ul. Żołnierza 1, 41-200 Sosnowiec.” 2020-05-21 13:50 2020-05-29 09:00
20. Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu strzezonym z godnie z ustawa Prawo o ruchu drogowym - cz.I i cz.II 2020-05-25 09:12 2020-05-29 09:00
21. „Remont korytarz m.in. usunięcie boazerii i malowanie i tynkowanie ścian - Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Władysława Jagiełły 3, 41-219 Sosnowiec” 2020-05-25 11:31 2020-05-29 08:30
22. "Wymiana drabiny na dach. Wykonanie konstrukcji zabezpieczającej przy balustradzie wewnętrznej na piętrze. Usuniecie nieszczelności wpustów rynnowych do rur spustowych oraz naprawa obróbek blacharskich muru ogniowego (elewacje boczne) - 2020-05-25 11:14 2020-05-28 15:00
23. „Remont toalety nr 122 przy stołówce w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych przy ul. Jagiellońskiej 13 w Sosnowcu.” 2020-05-19 13:44 2020-05-28 14:00
24. „Remont szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Gen. W. Andersa 66 w Sosnowcu.” 2020-05-19 13:36 2020-05-28 12:00
25. "Remont sali gimnastycznej - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Zamkowa 17, 41-200 Sosnowiec" 2020-05-19 13:04 2020-05-28 09:00
26. „Remont klatek schodowych - Zespół Szkół nr 2 w Sosnowcu (Szkoła Podstawowa nr 42, Przedszkole Miejskie nr 51) ul. B. Prusa 253a, 41-219 Sosnowiec” 2020-05-19 12:21 2020-05-27 12:00
27. „Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. P. Żołnierza 1 w Sosnowcu.” 2020-05-19 11:54 2020-05-27 09:00
28. „Remont ścian i sufitu w pomieszczeniu niecki basenowej w Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Hutnicza 6 w Sosnowcu.” 2020-05-19 12:30 2020-05-27 09:00
29. „Remont łazienek dzieci i personelu w starym budynku w Przedszkolu Miejskim Nr 47 ul. Piłsudskiego 92 w Sosnowcu.” 2020-05-19 11:20 2020-05-26 14:00
30. „Remont podłóg w wybranych pomieszczeniach: biblioteki, zaplecza pracowni chemicznej, sali dydaktycznej nr 26,30 - Szkoła Podstawowa nr 27 ul. Grabowa 2, 41-209 Sosnowiec” 2020-05-19 10:43 2020-05-26 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne