Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie połączenia światłowodowego od punktu dostępowego nr 158, do pomieszczeń przeznaczonych dla Wydział Komunikacji w budynku ARL przy ul. Teatralnej 9 WOI.271.02.642.2023 2023-10-02 08:56 2023-10-09 09:00
2. „Wymiana kotła w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sosnowcu przy ul. Jodłowej 1”. WIM.271.02.690.2023 2023-09-27 13:48 2023-10-04 14:00
3. "Wykonanie hydroizolacji dachu nad salą gimnastyczną oraz koryta odwadniającego nad jednym segmentem w ramach usunięcia awarii w ZSO 11" 271.02.689.2023 2023-09-27 13:28 2023-10-04 14:00
4. „Wykonanie podstawowego (rocznego) przeglądu okresowego dróg i ulic pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca”. WDR.271.02.599.2023 2023-09-18 09:35 2023-09-25 11:00
5. „Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) i rozszerzonych (5-cio letnich) obiektów mostowych, budowlanych i przepustów pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca” WDR.271.02.600.2023 2023-09-18 09:34 2023-09-25 09:00
6. Dostawa kart liniowych SOK2208-0102 do urządzenia Enterasys S4 WOI.271.02.649.2023 2023-09-14 11:32 2023-09-21 12:00
7. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego "Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim (BO 23/V/4)" 2023-09-08 12:44 2023-09-15 12:00
8. Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego "Ogród Deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego (BO 23/III/4)" 2023-09-08 13:27 2023-09-15 12:00
9. „Dostawa i montaż sprzętu do utrzymania czystości dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium" WIM.271.02.356.2023 2023-09-12 13:01 2023-09-15 11:00
10. Badanie sprawozdania finansowego gminy Sosnowiec za rok 2023 oraz rok 2024 WFN.271.02.558.2023 2023-09-04 14:53 2023-09-12 10:00
11. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Zadanie 1 Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr. Hubala-Dobrzańskiego z ul. Gacka i G. Zapolskiej” WIM.271.02.621.2023 2023-08-30 14:43 2023-09-06 12:00
12. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu”. WIM.271.02.624.2023 2023-09-01 14:03 2023-09-05 12:00
13. Świadczenie usługi związanej z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Sosnowic WGK.271.02.572.2023 2023-08-29 09:12 2023-09-01 09:00
14. Dostawa donic i mnożarek dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium". WIM.271.02.333.2023 2023-08-21 11:41 2023-08-28 11:00
15. „Dostawa i montaż sprzętu do utrzymania czystości dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium" WIM.271.02.356.2023 2023-08-21 12:42 2023-08-28 11:00
16. Dostawa transporterów dla zwierząt dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium". WIM.271.02.332.2023 2023-08-21 12:16 2023-08-28 11:00
17. „Dostawa myjek wysokociśnieniowych dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium" WIM.271.02.443.2023 2023-08-21 13:02 2023-08-28 11:00
18. Dostawa narzędzi dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium". WIM.271.02.328.2023 2023-08-21 11:19 2023-08-28 11:00
19. Dostawa artykułów biurowych dla inwestycji: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium". WIM.271.02.335.2023 2023-08-21 10:56 2023-08-28 11:00
20. Dostawa systemu do zarządzania infrastrukturą informatyczną wraz z instalacją, wdrożeniem, szkoleniem i wsparciem technicznym dla Gminy Sosnowiec w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina WOI.271.02.506.2023 2023-08-11 09:03 2023-08-18 10:00
21. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - dla PM5 oraz IX LO w Sosnowcu WIM.271.02.553.2023 2023-08-04 08:32 2023-08-11 10:00
22. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - dla PM40, VI LO WIM.271.02.554.2023 2023-08-04 08:39 2023-08-11 10:00
23. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - dla SP 1 oraz SP 36 w Sosnowcu WIM.271.02.557.2023 2023-08-04 08:42 2023-08-11 10:00
24. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - dla SP 3 w Sosnowcu WIM.271.02.556.2023 2023-08-04 08:44 2023-08-11 10:00
25. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - dla SP 23 w Sosnowcu WIM.271.02.555.2023 2023-08-04 08:45 2023-08-11 10:00
26. Usługa przewozu osób podczas projektu wymiany młodzieży „Obcy czy Inny?” WKP.271.02.563.2023 2023-07-24 17:20 2023-08-01 12:00
27. Dostawa i montaż monitorów na potrzeby Centrum Monitoringu Miejskiego WOI.271.02.457.2023 2023-07-14 09:52 2023-07-31 10:00
28. Dostawa 2 szt. podnośników ściennych do łazienki w ramach projektu EFS "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 oraz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu" RPSL.08.03.02-24-009A/22 WPS.271.02.549.2023 2023-07-17 11:35 2023-07-26 09:00
29. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - dla SP 23 w Sosnowcu WIM.271.02.555.2023 2023-07-14 14:48 2023-07-21 10:00
30. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu/Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych” - dla SP 1 oraz SP 36 w Sosnowcu WIM.271.02.557.2023 2023-07-14 14:40 2023-07-21 10:00
Legenda
- Current
- Archive