Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. WYKONANIE ROBÓT NAPRAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z ZALECENIAMI Z PRZEGLĄDÓW BUDOWLANYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA WGK.271.02.425.2022 2022-06-20 16:32 2022-06-27 16:00
2. Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach: robotnika gospodarczego,konserwatora, sprzątaczki, gońca,magazyniera,archiwisty,kierowcy,introligatora, operatora urządzeń powielających, woźnego oraz kierowników nadzoru. WAG.271.02.331.2022 2022-06-20 12:51 2022-06-24 10:00
3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zawodzie 34 w Sosnowcu”. Z 124/199 2022-05-30 12:43 2022-06-03 08:00
4. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zawodzie 34 w Sosnowcu”. Z 122/199 2022-05-24 10:54 2022-05-30 08:00
5. Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym na terenie Gminy Sosnowiec- 4 części WDR.271.02.374.2022 2022-05-16 16:02 2022-05-24 12:00
6. Naprawa zegara wolnostojącego WGK.271.02.348.2022 2022-05-16 15:13 2022-05-23 16:00
7. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonaniu - scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu - w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennrgo, strukturę przestrzenną i własnościową oraz odpowiednie przepisy budowlane. WPP.271.02.197.2022 2022-05-05 12:20 2022-05-13 08:00
8. Zatrudnienie pośrednika pracy w ramach projektu EFS Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 WPS.271.02.170.2022 2022-04-21 09:48 2022-04-29 09:00
9. Dostawa i montaż 6 szt. masztów flagowych wraz z 18 szt. flag i demontażem starych masztów przy budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu na Al.Zwycięstwa 20 i 3 Maja 33 - wg specyfikacji-załącznik nr 3 WAG.271.02.303.2022 2022-04-22 10:31 2022-04-27 12:00
10. ,,Kompleksowa usługa elektronicznego znakowania zwierząt i przeprowadzenia sterylizicji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu Sosnowiec. " WGK.271.02.280.2022 2022-04-20 11:12 2022-04-27 10:00
11. Zatrudnienie psychologa dla osób z terytorium Ukrainy uczestniczących w projekcie "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja RPSL.09.01.05-24-0015/20." WPS.271.02.317.2022 2022-04-22 10:39 2022-04-26 09:00
12. Utrzymanie i serwis urządzeń klimatyzacji precyzyjnej i awaryjnej w serwerowni Centrum Zarządzania Siecią szerokopasmową w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11 oraz klimatyzacji SPLIT w Węzłach Sieci oraz montaż klimatyzacji typu SPLIT w Węźle Sieci WS3 znajdującym się w Szkole Podstawowej nr 6, przy ul. Wawel 13. WOI.271.02.224.2022 2022-04-01 09:33 2022-04-12 10:00
13. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek WOI.271.02.261.2022 2022-03-31 12:48 2022-04-08 11:00
14. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek ( w postaci: tenerów, farb, matryc, pojemników na zużyty toner, kaset czyszczących i głowic do kserokopiarek, powielacza i poltera OCE) będących na wyposażeniu UM w Sosnowcu. WAG.271.02.253.2022 2022-03-30 12:03 2022-04-05 10:00
15. Kompleksowa usługa elektronicznego znakowania zwierzą włascicielskich i przeprowania sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu gminy Sosnowiec. WGK.271.02.220.2022 2022-03-22 13:06 2022-03-29 13:00
16. Edukacja z zakresu przyrody, jerzyki-pomoc w walce z komarami WGK.271.02.207.2022 2022-03-22 13:14 2022-03-25 12:00
17. Roczna licencja systemu informacji prawnej dla Urzędu Miejskiego w Sosnowcu WOI.271.02.92.2022-SIP 2022-03-22 11:22 2022-03-25 10:30
18. Zatrudnienie pośrednika pracy w ramach projektu EFS Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 WPS.271.02.170.2022 2022-03-14 07:52 2022-03-22 08:00
19. Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 WPS.271.02.162.2022 2022-03-11 11:34 2022-03-21 11:00
20. Pomoc kuchenna w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 WPS.271.02.162.2022 2022-03-11 11:16 2022-03-21 10:00
21. Opiekun osoby starszej (w tym z niepełnosprawnościami) w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 WPS.271.02.162.2022 2022-03-11 11:01 2022-03-21 09:00
22. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Sosnowiec w programie opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt w latach 2022-2025 WGK.271.02.210.2022 2022-03-11 09:58 2022-03-18 12:00
23. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania :”Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. WIM.271.02.202.2022 2022-03-11 13:04 2022-03-18 10:00
24. Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 WPS.271.02.162.2022 2022-03-09 12:17 2022-03-17 13:00
25. Kurs masaż kobido w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 WPS.271.02.162.2022 2022-03-09 11:58 2022-03-17 12:00
26. Makijaż permanentny w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 WPS.271.02.162.2022 2022-03-09 10:05 2022-03-17 11:00
27. Fakturzystka z obsługą komputera w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 WPS.271.02.162.2022 2022-03-09 09:35 2022-03-17 10:00
28. Szkolenie komputerowe ECDL Base/ECCC Podstawowy lub równoważne WPS.271.02.162.2022 2022-03-09 08:42 2022-03-17 09:00
29. Zakup i dostawa 3 metalowych szaf ze skrytkami na korespondencję przychodzącą wraz z kompletem kluczy i etykietami dla Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. WAG.271.02.158.2022 2022-03-08 08:55 2022-03-16 10:00
30. Sukcesywna dostawa dla UM w Sosnowcu naturalnej wody źródlanej w butlach ok 19 l wraz z kubkami oraz dzierżawa i sanitaryzacja dystrybutorów. WAG.271..02.195.2022 2022-03-08 13:09 2022-03-14 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne