Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2021-05-07 07:47 2021-05-19 11:00
2. Wykonanie „Opinii określającej czy na działkach oznaczonych geodezyjnie jako: dz. nr 2542, 2540, 2538, 2533 i 2521/2 obręb 10 w Sosnowcu doszło do zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie, tj. na nieruchomość 2021-05-07 11:23 2021-05-14 13:00
3. „WYKONANIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ KANAŁÓW DESZCZOWYCH, ZLOKALIZOWANYCH W ULICACH WOPISTÓW I CHEMICZNEJ W SOSNOWCU” 2021-05-07 11:23 2021-05-14 13:00
4. Wykonanie „Opinii określającej czy na dz. nr 485/7 obręb Zagórze w Sosnowcu przy ul. Komuny Paryskiej 2D doszło do zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie, tj. na nieruchomość zlokalizowaną na dz. nr 482 2021-05-07 11:10 2021-05-14 13:00
5. Remont 4 toalet uczniowskich, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska 13E, 41-200 Sosnowiec 2021-04-27 14:04 2021-05-04 10:00
6. Sukcesywne świadczenie usług transportowych towarów, w tym przeprowadzkowych dla Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 2021-04-27 09:42 2021-04-29 13:00
7. Cyklinowanie parkietów 3 sal lekcyjnych (32,44,21), auli i biblioteki w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu ul. Parkowa 1,41-200 Sosnowiec 2021-04-22 13:04 2021-04-29 10:00
8. Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Urbanowicz 14, a budynkiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Warneńczyka 9 w Sosnowcu. 2021-04-21 11:31 2021-04-28 11:00
9. Wykonanie daszków nad wejściami bocznymi do przedszkola 2 szt., Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Ignacego Mościckiego 26a, 41 200 Sosnowiec 2021-04-12 08:53 2021-04-19 08:00
10. "Naprawa kominów - budynek 25 oraz remont ogrodzenia wzdłuż torów kolejowych - budynek 31, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowu ul. Jana Kilińskiego 25, 41-209 Sosnowiec" 2021-04-09 11:37 2021-04-16 11:00
11. Likwidacja boazerii na korytarzu szkolnym SP42-Zespół Szkół nr 2 w Sosnowcu(Szkoła Podstawowa nr 42, Przedszkole Miejskie nr 51)ul. B.Prusa 253a, 41-219 Sosnowiec 2021-04-09 12:51 2021-04-16 10:00
12. Uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej, malowanie ścian i sufitów w sanitariacie dziewcząt przy wejściu głównym, sanitariacie chłopców przy wejściu głównym, sanitariacie dziewcząt i chłopców przy bloku sportowym oraz 2021-04-09 12:10 2021-04-16 09:00
13. „Wymiana nawierzchni podłóg w 4 salach lekcyjnych, Przedszkole Miejskie nr 25, ul. Pusta 9 a, 41 - 205 Sosnowiec.” 2021-04-02 11:27 2021-04-15 11:00
14. Remont parkietu na sali gimnastycznej VI LO im. Janusza Korczaka, ul. Zamenhofa 15, 41-200 Sosnowiec. 2021-04-02 11:19 2021-04-15 09:00
15. Świadczenie usługi dostępu do internetu mobilnego LTE na 38 kartach SIM, pakiet danych bez limitu 999 999 MB z pełną prędkością na rzecz Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 2021-04-01 13:31 2021-04-13 09:30
16. Analiza umowy dystrybucyjnej na dostawę energii elektrycznej w celu doboru optymalnej mocy do obecnych potzreb oraz wykonanie audytu poboru mocy biernej wraz z dostawą i montażem urządzeń technicznych 2021-03-30 14:11 2021-04-12 10:00
17. „Malowanie 5- ciu sal lekcyjnych i wymiana wykładziny na korytarzu, Przedszkole Miejskie nr 28, ul. rtm. Witolda Pileckiego 9, 41- 200 Sosnowiec” 2021-04-01 13:42 2021-04-12 08:00
18. Usunięcie zagrzybienia na suficie w kuchni, odmalowania ścian w kuchni, odmalowania ściany za grzejnikiem na korytarzu, odmalowanie futryn drzwi, odmalowanie ścian i uzupełnienie glazury w toalecie dla personelu, odmalowanie pomieszczenia obieralni 2021-04-01 09:09 2021-04-09 08:00
19. Utrzymanie i serwis urządzeń klimatyzacji precyzyjnej i awaryjnej w serwerowni Centrum Zarządzania Siecią szerokopasmową w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11 oraz klimatyzacji SPLIT w Węzłach Sieci oraz montaż klimatyzacji typu SPLIT w WDS3 2021-04-01 10:51 2021-04-08 11:00
20. Położenie kafelek na podłodze w szatni dla dzieci, korytarzu, magazynie, pralni, szatni personelu i toalecie, Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Wagowa 38a, 41 215 Sosnowiec. 2021-04-01 07:37 2021-04-08 11:00
21. Wymiana 49 szt. opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy typu LED, Przedszkole Miejskie nr 39, ul. Romana Dmowskiego 18a, 41 219 Sosnowiec. 2021-04-01 08:33 2021-04-08 10:00
22. Wykonanie daszków nad wejściami bocznymi do przedszkola 2 szt., Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Ignacego Mościckiego 26a, 41 200 Sosnowiec 2021-04-01 07:53 2021-04-08 08:00
23. Dostawa 1 sztuki stołu warsztatowego z regulacją wysokości i tablicą narzędziową w ramach projektu EFS Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca nr RPSL.08.03.02-24-0505/19 2021-03-25 12:28 2021-04-01 13:00
24. Usługa obróbki materiału filmowego ze szkolenia nt. seksualności osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi w celach edukacyjnych w ramach projektu „Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu” nr 2021-03-25 11:57 2021-04-01 12:00
25. Przeprowadzenie szkolenia z seksualności dla osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi w ramach projektu „Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu” nr RPSL.09.02.01-24-023A/18. 2021-03-24 10:39 2021-03-31 11:00
26. Zapytanie sondażowe w celu ustalenia wartości zamówienia na "Kompleksową usługę konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego własności Gminy Sosnowiec". 2021-03-24 15:07 2021-03-31 09:00
27. Deratyzacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Sosnowca. 2021-03-23 15:18 2021-03-30 15:00
28. Zatrudnienie pośrednictwa pracy EFS Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja nr RPSL.09.01.05-24-0015/20 2021-03-11 14:09 2021-03-19 09:00
29. Dostawa budek lęgowych dla jerzyków, w ramach zadania „Edukacja z zakresu przyrody, jerzyki – pomoc w walce z komarami” 2021-03-12 14:30 2021-03-18 12:00
30. Roczna licencja systemu informacji prawnej 2021-03-08 10:42 2021-03-11 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne