Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wymiana tablic bezpiecznikowych na parterze i piętrze w budynku Przedszkola Miejskiego 54 przy ul. Kalinowej 115 A w Sosnowiec. 2020-03-30 13:53 2020-04-14 13:00
2. Kontynuacja remontu odgrodzenia na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Sosnowcu. 2020-03-30 14:31 2020-04-14 11:00
3. Opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla prac remontowo -inwestycyjnych w placówkach oświatowych w Sosnowcu. 2020-03-31 12:25 2020-04-08 15:00
4. Roczny abonament systemu informacji prawnej 2020-03-05 09:12 2020-03-11 10:00
5. Montaż urządzeń zabawowych na terenie Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu w ramach zadań inwestycyjnych: Część I. Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 35 przy ul. Zagórskiej 3 w Sosnowcu. Część II. Montaż 2020-03-04 09:48 2020-03-11 09:00
6. Realizacja usługi uproszczonego audytu bezpieczeństwa w zakresie ochrony obiektów użyteczności publicznej Gminy Sosnowiec 2020-02-27 14:09 2020-03-10 10:00
7. Opracowanie szczegółowej charakterystyki robót dla przeprowadzenia prac remontowo-inwestycyjnych w placówkach oświatowych w Sosnowcu 2020-02-28 12:18 2020-03-06 13:00
8. Wykonanie awaryjnego obejścia WDS2 poprzez wykonanie połączenia do WDS5 dla punktów dostępowych - PD024,PD025,PD30,PD035, PD037, PD043, PD044, PD065, PD081, PD090, PD094, PD133, PD137, PD163, PD172 2020-02-26 10:00 2020-03-04 10:00
9. Roczna licencja systemu antywirusowego 2020-02-26 11:56 2020-03-02 10:00
10. Rozgraniczenie działki nr2583 obręb Sosnowiec 0012 z działkami nr 2580, 2582, 2584, 2588 i 2587 obręb Sosnowiec 0012 2020-02-18 15:23 2020-02-26 10:00
11. Dostawa chemii gospodarczej, worków foliowych oraz papierowych środków czystości celem utrzymania czystości i higieny w budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 2020-02-17 10:14 2020-02-25 10:00
12. usługi kosztorysowania dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 2020-02-18 08:33 2020-02-25 09:00
13. Dostawa programu komputerowego wraz z wdrozeniem do obsługi dotacji na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Miasta Sosnowca 2020-02-19 10:37 2020-02-24 12:00
14. Edukacja z zakresu przyrody, jerzyki - pomoc w walce z komarami 2020-02-14 14:25 2020-02-21 12:00
15. Realizację prac remontowych z zakresu wymiany instalacji hydrantów w placówkach oświatowych: 1.Przedszkolu Miejskim Nr 56 przy ul. Jagiellońskiej 13e w Sosnowcu. 2. Przedszkolu Miejskim Nr 53 przy ul. Makuszyńskiego 4b w Sosnowcu. 3. Przedszkolu 2020-02-11 09:54 2020-02-18 10:00
16. Realizacja prac remontowych związanych z naprawą instalacji odgromowej dla Przedszkola Miejskiego nr 57 ul. Gospodarcza 63 w Sosnowcu. 2020-01-30 12:19 2020-02-14 09:00
17. Realizację prac remontowych z zakresu wymiany instalacji hydrantów w placówkach oświatowych: 1.Przedszkolu Miejskim Nr 56 przy ul. Jagiellońskiej 13e w Sosnowcu. 2. Przedszkolu Miejskim Nr 53 przy ul. Makuszyńskiego 4b w Sosnowcu. 3. Przedszkolu 2020-01-30 12:11 2020-02-11 09:00
18. Dostawa programu komputerowego wraz z wdrozeniem do obsługi dotacji na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Miasta Sosnowca 2020-01-28 15:11 2020-02-05 12:00
19. Przeprowadzenie loterii PIT dla podatników rozliczających się w sosnowieckim Urzędzie Skarbowym 2020-01-27 16:52 2020-02-03 09:00
20. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą." 2020-01-21 15:17 2020-01-31 10:00
21. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu" 2020-01-22 12:21 2020-01-31 10:00
22. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul.Wileńskiej z ul.Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" 2020-01-22 12:47 2020-01-31 10:00
23. „Kompleksowa usługa elektronicznego znakowania zwierząt właścicielskich i przeprowadzenia sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu gminy Sosnowiec.” 2020-01-16 10:27 2020-01-24 13:00
24. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola Miejskiego 31 przy ul. Gałczyńskiego 38 Sosnowcu. 2020-01-14 09:46 2020-01-24 09:00
25. Opracowanie dok. proj. i wyk. audytów energetycznych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zad. inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu" 2020-01-16 15:19 2020-01-23 12:00
26. Przeprowadzenie loterii PIT dla podatników rozliczających się w sosnowieckim Urzędzie Skarbowym 2020-01-03 08:34 2020-01-15 13:00
27. Pomiary jakości powietrza przy użyciu drona w ramach walki ze smogiem na terenie miasta Sosnowca 2020-01-03 12:29 2020-01-10 13:00
28. Odstrzał redukcyjny dzików w 2020 roku 2019-12-30 14:02 2020-01-08 15:30
29. Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Gminy Sosnowiec 2019-12-10 14:42 2019-12-17 14:00
30. Dostawa artykułów spożywczych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Sosnowiec na przestrzeni 2020 roku. 2019-12-04 14:39 2019-12-16 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne