Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Status
1. Zakup wraz z dostawą opasek "smartband" w związku z promocją aplikacji GreenAnts (projekt ClairCity) 2019-08-21 10:44 2019-08-26 18:00
2. Aktualizacja roboczej bazy danych GESUT Miasta Sosnowiec w ramach procedury weryfikacji opracowań geodezyjnych 2019-08-06 14:30 2019-08-14 09:00
3. Zakup wraz z dostawą opasek "smartband" w związku z promocją aplikacji GreenAnts (projekt ClairCity) 2019-08-05 10:25 2019-08-12 15:00
4. Udostępnienie internetowej aplikacji – generator ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego 2019-07-15 13:44 2019-07-31 00:00
5. Usługi kosztorysowania dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ujętych w Budżecie Miasta Sosnowca na rok 2019r. 2019-07-15 15:22 2019-07-22 10:00
6. Wykonanie ekspertyzy w zakresie technicznego stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Przedszkola Miejskiego nr 50 przy ul. Franciszkańskiej 19 w Sosnowcu. 2019-07-09 13:56 2019-07-17 11:00
7. Zapytanie w celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia na "Zarządzanie projektem, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii 2019-07-04 18:11 2019-07-16 09:00
8. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola Miejskiego 30 przy ul. A. Urbanowicz 7 w Sosnowcu 2019-07-03 15:09 2019-07-09 09:00
9. Dostawa krzeseł obrotowych celem doposażenia stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. 2019-06-12 11:44 2019-06-24 11:00
10. Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej. 2019-06-13 14:43 2019-06-24 09:30
11. Dobór, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem klimatyzatorów typu split do pomieszczeń na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 2019-06-10 13:51 2019-06-17 10:00
12. Usługi kosztorysowania dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ujętych w Budżecie Miasta Sosnowca na rok 2019r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019-2040 2019-05-24 12:28 2019-05-31 10:00
13. Kompleksowa analiza parkowania w centrum Sosnowca 2019-05-23 14:30 2019-05-30 11:00
14. Wykonanie wraz z montażem osłon przeciwsłonecznych tzw. plisów na okna dachowe, żaluzji pionowych oraz rolet materiałowych w kasetach z prowadnicami samoprzylepnymi. 2019-05-17 11:23 2019-05-27 11:00
15. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów 9 w Sosnowcu.” 2019-04-23 09:49 2019-05-24 15:30
16. Inwentaryzacja powykonawcza wybudowanych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych, chodników w ciągu ul. 3 Maja, Narutowicza, Wawel, Piłsudskiego, Kresowa w Sosnowcu 2019-05-16 15:18 2019-05-23 12:00
17. Kompleksowa analiza parkowania w centrum Sosnowca 2019-05-13 16:31 2019-05-22 10:00
18. Kompleksowa usługa elektronicznego znakowania zwierząt właścicielskich i przeprowadzenia sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu gminy Sosnowiec - nowe postępowanie. 2019-04-24 08:23 2019-05-07 12:00
19. Wybór Pośrednika Wolontariatu dla potrzeb realizacji projektu „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności 2019-04-17 08:20 2019-04-30 15:00
20. Zakup odzieży roboczej, obuwia roboczego i rękawic roboczych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 2019-04-18 11:27 2019-04-29 10:00
21. Zaprojektowanie wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach projektu: „Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - Etap I. Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza” 2019-04-17 15:40 2019-04-24 10:00
22. Sporządzenie 6 Prognoz oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2019-04-09 10:41 2019-04-16 08:00
23. Digitalizacja dokumentów pn. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, znajdujących się u zamawiającego w formie papierowej, na pliki w formacie *.pdf (WEG-RGOK.271.02.278.2019) 2019-03-25 08:41 2019-04-04 12:00
24. Kompleksowa usługa elektronicznego znakowania zwierząt i przeprowadzenia sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjacych z terenu gminy Sosnowiec 2019-03-18 16:20 2019-04-01 15:00
25. Dostawa 38 kart SIM i świadczenie na nich usługi dostępu do Internetu mobilnego LTE na rzecz Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 2019-03-13 10:36 2019-03-22 09:30
26. Odstrzał redukcyjny dzików 2019-03-13 09:26 2019-03-18 18:00
27. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Sosnowiec 2019-02-21 09:43 2019-02-28 15:30
28. Dostawa chemii gospodarczej, worków foliowych oraz papierowych środków czystości celem utrzymania czystości i higieny w budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 2019-02-14 13:35 2019-02-26 10:00
29. Opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na ul. Wawel w Sosnowcu.” 2019-02-01 14:41 2019-02-08 15:30
30. przygotowanie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 2018-12-13 07:52 2018-12-19 15:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne