progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-11-16

Gmina Sosnowiec

Zwycięstwa 20

41-200 Sosnowiec

Tax ID [tax identification number]: 6440015167

Contact person:

Michał Zastrzeżyński

Tel.:

e-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl

Dostawy artykułów żywnościowych na 2022 rok na potrzeby Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych z podziałem na 8 części

PROCEEDINGS NO Z23/96

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: 271.2.01.2021

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, odpowiadających jakościowo szczegółowym normom handlowym (branżowym) i ogólnej normie handlowej określonych w obowiązujących przepisach prawa z podziałem na 8 części dla:
- Oddział Nr 1 Sosnowiec 41-208 ul. Wojska Polskiego 19
- Oddział Nr 2 Sosnowiec 41-200 ul. Jagiellońska 13 f
- Oddział Nr 3 Sosnowiec 41-219 ul. Białostocka 17
- Oddział Nr 4 Sosnowiec 41-214 ul. Staropogońska 64 a
- Oddział Nr 5 Sosnowiec 41-219 ul. Bolesława Prusa 253 a
- Oddział Nr 6 Sosnowiec 41-216 ul. Czołgistów 5
- Oddział Nr 7 Sosnowiec 41-214 ul. Sucha 23
- Oddział Nr 8 Sosnowiec 41-217 ul. Skwerowa 21

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części:
Część nr 1 - Dostawa nabiału i produktów mleczarskich
Część nr 2 - Dostawa mięsa i wędlin
Część nr 3 - Dostawa mrożonek
Część nr 4 - Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Część nr 5 - Dostawa jaj konsumpcyjnych
Część nr 6 - Dostawa warzyw i owoców
Część nr 7 - Dostawa ryb
Część nr 8 - Dostawa artykułów ogólnospożywczych

Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

The period of being bound by offer :

- - :

Kwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...